MEJDAN PRO FAUNU 2019

13.7. mILEVSKO
17.8. SEDLČANYVSTUP ZDARMAV období od června do srpna 2017 jsme uspořádali čtyři koncerty s názvem Mejdan pro faunu. První se konal v Bystřici, další v Sedlčanech v rámci městských slavností Rosa, třetí v Milevsku v krásném parku Bažantnice a poslední opět v Sedlčanech o pouťovém víkendu.

Všechny čtyři Mejdany v roce 2017 proběhly v pohodové, přátelské atmosféře a ve zdraví. A my, pořadatelé,  jsme byli nadšeni nadšením všech účinkujících, účastníků a fanoušků. Mejdany splnily naše očekávání. Pro nás bylo důležité spojení dobrých lidí, bohatého programu pro děti i dospělé, dobrého jídla a pití, dobré zábavy s přispěním na dobrou věc. A to se povedlo. Byli jsme nadšeni a ještě jednou musíme poděkovat všem podporovatelům této akce, sponzorům, městům, Středočeskému kraji, vystupujícím, kamarádům a dalším dobrovolníkům, kteří darovali těmto akcím své vlastní fyzické síly, svůj vlastní volný čas a svou vlastní energii. Bez nich by to nešlo.

Mejdany pro faunu 2018 proběhly v Bystřici, Milevsku, Sedlčanech a Táboře. A my se moc těšíme na letošní Mejdany, které budou dva a proběhnou v Milevsku a Sedlčanech.  Pro letošní Mejdany je hlavní myšlenka jasná a stejná jako v předchozích letech: dobří lidé, dobré občerstvení,  pohoda, zábava a to všechno pro dobré věci a dobré bytí.


NAPSALI O NÁS:

https://www.obrazky.cz/?q=mejdan%20pro%20faunu&fulltext&mm=2#utm_source=search.seznam.cz&utm_medium=hint&utm_term=mejdan%20pro%20faunu&utm_content=obrazky

https://pisecky.denik.cz/zpravy_region/mejdan-pro-faunu-s-vnoucaty-20170725.html

https://www.ronda.cz/mejdan-pro-faunu-se-vydaril

https://www.kulturne.com/clanek/5212-v-milevsku-se-konal-mejdan-pro-faunu-prijel-i-ozzy-osbourne

http://www.jcted.cz/vydareny-mejdan-pro-faunu-v-milevske-bazantnici

http://www.jcted.cz/milevske-noviny/nadsenci-podporili-nadsence-v-zachranne-stanici-zvirat-se-sesli-akteri-mejdanu-pro-faunu/KOMU TÍM PROSPĚJEME?

Jak už název napovídá, Mejdan pro faunu byl uspořádán především proto, abychom podpořili obecně prospěšnou společnost Ochrana fauny ČR, kterou založil v roce 1998 Pavel Křížek. Od počátku byla posláním společnosti ochrana volně žijících živočichů a jejich biotopů. Na úplném začátku byla díky pomoci dobrovolníků vytvořena ze starého zahradnictví fungující záchranná stanice pro zraněné živočichy. Postupně vznikalo ekologické centrum výchovy, které se stále častěji otevíralo veřejnosti s různými výstavami, exkurzemi, přednáškami a besedami. Ochrana fauny má nyní sídlo v Hrachově u Sedlčan a stala se kulturně - společenským centrem, kde probíhají mimo jiné i odborné workshopy a semináře v oborech jako rybářství, ornitologie a včelařství.

Dalším doprovodným projektem je Motýlárium ve Voticích, které se začalo budovat v roce 2015 ve starých sklenících.
Motýlárium je věnováno pouze našim druhům motýlů. Hlavním budoucím cílem motýlária je prostřednictvím této nejnápadnější a nejoblíbenější skupiny hmyzu upozornit na plíživé negativní změny v naší krajině, které ohrožují nejen mnohé druhy rostlin a živočichů, ale i nás samotné.

náš tým


Mejdany pro faunu, to je spolupráce mnoha lidí, přátel, kamarádů... Představujeme Vám ty, kteří stojí za nápadem Mejdany pořádat, ty kteří se podílejí na přípravách a organizování Mejdanů.

KÁVA SVĚT

- vždy čerstvě upražená káva přímo z pražírny, kvalitní čokoláda, kakao, víno a dobré knihy
- vždy s úsměvem na tváři a s dobrou náladou
Petra, Štěpánka, Katka, Anička, Natka, Míša, Iveta, Terka...holky z Kávy svět se těší na všechny Mejdany pro faunu. Už od podzimu připravují  webovky, věnují se propagaci a ta mladší část z nich se na Vás těší s dobrou kávou, vínem a ve V.I.P. zóně na všech Mejdanech pro faunu.

MATYAS

Sedlčanská kapela Matyas se intenzivně  spolupodílí na pořádání Mejdanů pro faunu a samozřejmě Vás na každém Mejdanu potěší svým vystoupením.Kluci se věnují celý rok hlavně  propagaci Mejdanů, programu a všemu kolem. Přímo na Mejdanech se starají o hosty, účinkující, zvukaře, pódium...

 


KAPELY

Matyas

Paradoxy

Fusky DusThe Beautifuls

Zelenina
Třetí slunce

ostatní vystupující


Divadlo Dívadlo Praha

TK SLIMKA
NRG CREW
DOŠWICH MILEVSKO

KLAUNI BÁRT A SLÁVA

DANCING CRACKERS

GLADIATORS

POLICIE ČR

                                                            pro hudbu


     HHLAVNÍ POŘADATEL  


   nlogoížeuvedeným informacím.

                     GENERÁLNÍ PARTNERo výše uvedeném nadpisu
nebo povídání k                            nlogoíže uvedeným informacím.

                                      

                          PIVNÍ PARTNERHHhZde uveďte text, který bude obsahovat informace o výše uvedeném nadpisu
nebo povídání k níže uvedelogofným informfacím.

                                      

      GENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNERHHhZde uveďte text, který bude obsahovat informace o výše uvedeném nadpisu
nebo povídání k níže uvedelogofným informfacím.

                                      

 HLAVNÍ PARTNEŘI

logo logo logo logologologologologologologologo

logo logo logo logo logo logo logo logo

logo logo logo logo logo logo logo logo

MEDIALNÍ PARTNEŘI


logo logo logo logo logo


PARTNEŘI
logo logo logo logo logo logo logo logo

logo logo logo logo logo logo logo logo

Data map
Data map ©2019 Google
Data mapData map ©2019 Google
Data map ©2019 Google
Mapa
Satelitní

SOUTĚŽ - HODNĚ ŠTĚSTÍ!
Na každém Mejdanu pro faunu může 5 soutěžících vyhrát 5 l piva Heineken a pro další 4 vylosované jsou připraveny poukázky na ubytování do Apartmánů Pod lesemwww.apartmanypodlesem
.cz  Vyplňte své jméno, email a do předmětu  a zprávy napište slovo: SOUTĚŽ. Vylosování vítězů soutěže proběhne vždy na Mejdanu pro faunu.Výhru dostane pouze ten vylosovaný, který bude osobně přítomen.


Ochrana osobních údajů pro soutěžící

PODMÍNKY SOUTĚŽE

Na každém ze čtyř Mejdanů pro faunu může 5 soutěžících vyhrát 5 l piva Heineken a pro další 4 vylosované jsou připraveny poukázky na ubytování do Apartmánů Pod lesem www.apartmanypodlesem.cz v hodnotě 1000 - 2000,- Kč.

 Podmínky registrace:  Ve formuláře soutěže (viz. výše) vyplňte své jméno, email a do předmětu  a zprávy napište slovo: SOUTĚŽ. Poté klikněte na Odeslat zprávu. Správná registrace se potvrdí zelenou "fajfkou" přímo ve formuláři soutěže.

Vylosování výherců soutěže proběhne vždy na Mejdanu pro faunu v 17.00 hodin a výhru dostane pouze ten vylosovaný, který bude osobně přítomen. Pokud vylosovaný přítomen nebude, výhra propadá.

HODNĚ ŠTĚSTÍ!


ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I.Úvodní ustanovení o zpracování osobních údajů

I.1. Společnost  Zdeněk Kolka, Na Severním sídlišti III/676, Sedlčany 26401, IČO 47064994.(dále jen„Pořadatel“), respektuje Vaše právo na soukromí a ochrana těchto práv je pro nás důležitá. Abychom vysvětlili, jak shromažďujeme, ukládáme a používáme osobní údaje shromážděné o Vás, přijali jsme tyto Zásady ochrany osobních údajů. Osobní údaje jsou

informace o Vás, jako je například Vaše jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo,

které mohou být použity k Vaší identifikaci jako jednotlivce, a jež nejsou jinak veřejně dostupné.

I.2. Soutěžící registrací v soutěži bere na vědomí, že Pořadatel je oprávněn zpracovávat

osobní údaje Soutěžícího i bez jeho souhlasu v souladu a pro účely stanovené v § 5 odst. 2

zákona o ochraně osobních údajů. Osobní údaje získané od Soutěžícího slouží výhradně pro

potřeby Pořádajícího, který se zavazuje osobní údaje chránit a neposkytovat třetím osobám,

není-li dále stanoveno jinak.

I.3. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze Pořadateli a pouze jeho oprávněným

zaměstnancům,  kteří zajišťují pro Pořadatele

splnění závazků vyplívající z registrace v soutěži.

I.4. Soutěžící bere na vědomí, že souhlas se zpracováním jeho osobních údajů dle článku 1.2 je plně

dobrovolný, že mu na požádání bude umožněn přístup k takto shromážděným osobním údajům

a že je oprávněn po Pořadateli žádat případnou opravu anebo likvidaci nesprávně nebo

neoprávněně zpracovaných osobních údajů nebo vysvětlení ohledně jejich zpracovávání. Pořadatel archivuje údaje obsažené v uzavřených  smlouvách a odpovídajícím způsobem zajišťuje jejich

ochranu.

I.5. Soutěžící má právo kdykoli požádat Pořadatele o informaci, jakým způsobem jsou jeho osobní

údaje zpracovávány a Pořadatel je povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu sdělit.

Soutěžící má právo se obrátit na Pořadatele, pokud se domnívá, že jeho osobní údaje jsou

zpracovány v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů či s ochranou jeho soukromého

a osobního života, a žádat Pořadatel o vysvětlení či nápravu; zejména jsou-li osobní údaje

nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může zejména požadovat blokování, provedení

opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Další případná zvláštní práva Soutěžícího zde

nezmíněná upravuje ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů.

I.6. Soutěžící má právo se obrátit na Pořadatele, pokud se domnívá, že jeho osobní údaje jsou

zpracovány v rozporu se zákonem, a žádat Pořadatele o vysvětlení či nápravu; jinak má

Soutěžící právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

I.7. Soutěžící, který nesouhlasí se zpracováním svých osobních údajů, může písemně požádat

Pořadatele o jejich odstranění z databáze.

II.Shromažďování informací a jejich využití

II.1. Pořadatel získává osobní údaje výlučně v souvislosti s registrací v soutěži akcích Mejdan pro faunu.

.II.2. Kromě těchto osobních údajů nám můžete odeslat další údaje e-mailem. Tyto údaje můžeme

použít při reakci na váš e-mail nebo pro jakékoli jiné účely související s poskytováním našich

výrobků.


III.Zabezpečení osobních údajů a jejich omezené sdílení

III. 1.Pořadatel dodržuje bezpečnostní opatření k zajištění důvěrnosti a bezpečnosti všech Vašich osobních

údajů.

III.2. Prodávající nepronajímá, neprodává ani nesdílí Vaše osobní údaje s třetími osobami s výjimkou

případů na základě zvláštních právních předpisů, zejména vyžádají-li si tyto údaje příslušné správní

orgány či soudy.

IV.Aktualizace osobních údajů a Vaše další práva

IV.1. Jakožto správce osobních údajů Vám Pořadatel garantuje právo (i) na přístup k osobním

údajům, (ii) na opravu osobních údajů, (iii) požadovat vysvětlení v případě, že pojmete

podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana Vašeho osobního a soukromého

života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, a (iv) požadovat

nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání

osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním.

IV.2. V případě jakýchkoliv dalších dotazů či požadavků  nás můžete kdykoli kontaktovat zasláním

emailu na adresu petra@vinosvet.cz.

Vytvořte si  web zdarma